PIRKKALAINEN PIIRSI KESKUSTAN PYRAMIDIKSI

Torstai 9.6.2016 - Riikka Pirkkalainen

Puoluesihteeriehdokas Riikka Pirkkalainen julkaisee puoluekokouslehden, jossa hän kuvaa keskustan pyramidilla. Kuvan perustana ovat aate ja järjestö, jotka Pirkkalaisen mukaan luovat pohjan kaikelle keskustan toiminnalle.

  • Kun eduskuntavaalien alla julkistettiin keskustan kakkara, ajattelin, että meidän on pyrittävä visualisoimaan sanomamme. Keskustan kakkara kuvaa politiikkamme perustaa, Pirkkalaisen pyramidi osoittaa, mihin järjestömme ja koko kansanliikkeemme nojaa, Riikka Pirkkalainen kertoo.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: keskusta, pyramidi, puoluesihteeri

PUOLUESIHTEERIN ON JOHDETTAVA VERKOSTOITUMISTA

Perjantai 27.5.2016 - Riikka Pirkkalainen

Keskustan ohjelmatyössä törmätään usein siihen, ettei puolue ole riittävän hyvin verkostoitunut. Toisaalta kolmannen sektorin yhteiskunnallinen merkitys kasvaa koko ajan. Puoluesihteerin on pidettävä keskusta kehityksessä mukana. Keskustan on jo ihan lähitulevaisuudessa verkostoiduttava aiempaa määrätietoisemmin kansalaisjärjestöjen ja työmarkkinatoimijoiden kanssa. Suhteiden on oltava valmiina, kun niitä politiikan tekemiseen tarvitaan.

Puolueen ympärillä toimiviin järjestöihin verkostoituminen on ulkoista verkostoitumista. Keskustassa on kuitenkin tarvetta myös sisäiselle verkostoitumiselle. Meillä on runsaasti jäseniä, jotka toimivat aktiivisesti erilaisissa järjestöissä. Heidät kannattaa koota keskustan omille foorumeille antamaan asiantuntemustaan ja kokemuksiaan puoluetyön kehittämiseksi. Olen toiminut 16 vuotta oman akavalaisen ammattiliittoni luottamustehtävissä ja kokenut itsekin sen, ettei verkostoitumiselle ole keskustan sisällä ollut kanavaa. Sama koskee muitakin kuin ay-järjestöjä. Puoluesihteerinä rohkaisisin kaikkia keskustalaisia toimimaan rohkeasti poliittisten luottamustoimien ohella muissa järjestöissä. Se jättäisi keskustasta politiikkaa suuremman jalanjäljen yhteiskuntaan.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: keskusta, verkostoituminen, puoluesihteeri

KESKUSTA TARVITSEE ITSETUNNON KOHOTUSTA

Keskiviikko 25.5.2016 - Riikka Pirkkalainen

Keskustan puoluesihteeriehdokas Riikka Pirkkalainen laittoi tyytyväisenä merkille, että keskusta säilytti ykköstilan puolueiden yhdessä teettämässä mielikuvatutkimuksessa. Pirkkalaisen mielestä keskusta ei kuitenkaan hyödynnä positiivista ja vetovoimasta imagoaan riittävästi.

-       Keskustan puoluetyöhön tarvitaan itsetunnon kohotusta. Aikana, jolloin suomalaiset hakevat äärimielipiteiden keskeltä tolkun tyyppejä, keskustan pitää kaikin tavoin korostaa asemaansa turvallisena ja vastuullisena kansanliikkeenä. Mielikuvatyö ei saa hallita puolueen työtä, mutta sitä on osattava tehdä muun työn ohella, Pirkkalainen tuumaa.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: keskusta, imago, puoluesihteeri

PUOLUETYÖN PAINOPISTE PAIKALLISELLE TASOLLE!

Maanantai 9.5.2016 - Riikka Pirkkalainen

Kesäkuussa valittavan puoluesihteerin on johdettava keskustan järjestötyötä. Tämä ja seuraavalla kaksivuotiskaudella alkava kunta-, maakunta- ja eduskuntavaalityö huomioiden on luontevaa, että puoluetyön painopiste kokonaisuudessaan asettuu vahvasti paikalliselle tasolle. 

Kuntavaalit ovat keskustalle erittäin tärkeät vaalit, joista saamme uusia toimijoita järjestötyöhön. Ne ovat ratkaisevat myös paikallisen keskustatoiminnan taloudelle. Kuntavaalitulos ratkaisee luottamushenkilöpaikkojen määrän ja sitä kautta kunnallisjärjestöille tilittyvät maksut.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: puoluesihteeri, keskusta, kuntavaalit, paikallistaso

AATE ON TÄRKEINTÄ

Perjantai 6.5.2016 - Riikka Pirkkalainen

Keskustalla on kansanliikkeenä 110-vuotinen historia. Vahvasti aatteeseen nojaten puolueemme on omalta merkittävältä osaltaan kehittänyt Suomea kansalaisistaan huolta kantavaksi yhteiskunnaksi. Aatteesta saamme selkänojan koko järjestöllemme myös tulevaisuudessa. 

Aatteellisen työn ja keskustelun edistäminen on mielestäni tärkein tulevan puoluesihteerin tehtävistä. Aate ja järjestön elinvoima kulkevat käsi kädessä. Vajaan vuoden päästä käytävät kuntavaalit tarjoavat uuden mahdollisuuden vahvan aatteellisen keskustelun juurruttamiseksi paikalliseen keskustatyöhön.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: aate, keskusta, kansanliike, järjestö, puoluesihteeri